Novohrad 1. - Príroda

Autor: Sloboda Ján a kol.

Príroda má encyklopedický charakter spočívajúci najmä v komplexnosti pohľadu na prírodu, ako na objekt ľudského záujmu z hospodárskej, vedecko - poznávacej, estetickej, rekreačnej aj ochranárskej stránky. Autori približujú túto zaujímavú oblasť všetkým záujemcom o spoznanie nových, doteraz možno málo známych lokalít, rastlinných či živočíšnych druhov a problémov v ochrane prírody. Predovšetkým sa však poznaním prírody Novohradu usilujú vzbudiť záujem o rodný kraj a kladný vzťah k nemu.

Novohrad 1. - Príroda
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €