Novohrad 2/1 - Dejiny

Autor: Alberty Július - Sloboda Ján a kol.

Zväzok Novohrad - Dejiny je výsledkom niekoľkoročnej práce, výskumov, štúdia artefaktov, písomných prameňov, reálií, literatúry a prináša nemálo dosiaľ neznámych faktov, či hodnotení. Predovšetkým však obsahuje neobyčajne hodnotnú syntézu všetkých doteraz známych, publikovaných aj pôvodných poznatkov o veľmi zaujímavom regióne na kontakte dvoch etník počas významných a dejinných prelomov a období.

Novohrad 2/1 - Dejiny
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €