Osobnosti bábkového divadelníctva na Slovensku

Autor: Siváček Vladimír

Kniha sumarizuje najvýznamnejšie osobnosti, ktoré ovplyvnili vývoj bábkového divadelníctva na Slovensku, či už ako herci, režiséri, výtvarníci, alebo bábkoví technológovia.

Osobnosti bábkového divadelníctva na Slovensku
Cena bez DPH: 3,69 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,69 €