Poklady ľudovej kultúry

Autor: Sopoliga Miroslav (ed.)

Na našom území vznikli rôzne kultúrne regióny. Jedným y takýchto regiónov je aj oblasť severovýchodného Slovenska, ktorú viac menej kompaktne obýva početná etnická skupina známa pod rôznymi historickými aj súčasnými názvami: Ukrajinci, Rusi, Rusíni... Ukrajinské obyvateľstvo na východnom Slovensku žilo v priebehu mnohých stáročí vo veľmi ťažkých podmienkach. Napriek tomu vedelo vytvoriť kultúrne hodnoty, ktoré nikdy nestrácajú na svojom význame, sú večné a preto sa tradujú a dedia z generácie na generáciu. Práve o týchto kultúrnych hodnotách sa píše v tejto knihe.

Obsah

  • Nevyčerpateľný prameň estetických hodnôt
  • Výtvarné prejavy v ľudovej architektúre
  • Dekoratívo-úžitková drevorezba
  • Ozdobná tkanina
  • Ľudové výšivky
  • Estetické vlastnosti ľudového odevu
  • Kraslice
  • Ikony
Poklady ľudovej kultúry
Cena bez DPH: 11,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 11,00 €