Sprievodca múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku

Autor: Sopoliga Miroslav

Slovenské múzejníctvo sa usiluje o komplexný obraz kultúry tejto krajiny s jej pestrou mozaikou etnických špecifík, vzájomných kultúrnych súvislostí, diferenciačných a spoločných znakov. Najstaršie a jedno z najvýznamnejších etnicky profilovaných múzeí na Slovensku sídli vo Svidníku. Napriek neustálym komplikáciám toto zariadenie zanechalo výraznú stopu na poli múzejníctva, vedy a kultúry. V tejto knihe sa dočítate o expozíciách Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

Obsah

  • K histórii vzniku múzea,
  • Kultúrno-historická expozícia
  • Umelecko-historická expozícia Galéria D. Millyho
  • Národopisná expozícia v prírode – skanzen
Sprievodca múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku
Cena bez DPH: 2,99 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,99 €