Sprievodca po národopisnej expozícii v prírode SNM-Múzea ukrajinskej kultúry

Autor: Sopoliga Miroslav (ed.)

V areáli skanzenu môžete putovať po starobylých obydliach našich predkov. Zaujímavosťou je ich spôsob života, čím sa zaoberali, čo jedli, ako bývali, čo si na seba obliekali, ako trávili voľné chvíle a hlavne aký odkaz nám zanechali. Napriek tomu dokázali vytvoriť hodnoty, ktoré si právom zasluhujú náš obdiv. Naši dedovia, pradedovia dokázali riešiť najzložitejšie životné situácie, prežiť prírodné a vojnové katastrofy, vedeli sa uplatniť kdekoľvek vo svete, čo vzbudzuje v nás úctu a obdiv

Obsah

  • Z histórie múzea
  • Symbióza človeka a prírody
  • Prehliadka expozície
Sprievodca po národopisnej expozícii v prírode SNM-Múzea ukrajinskej kultúry
Cena bez DPH: 2,99 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,99 €