Zborník SNM 2011 – Archeoloógia supplementum 5 Eva Camenzind Das Dorf Bíňa im Mittelater unter Berűcksichtigung der Ausgrabungsperioden 1989-1996 Bína v stredoveku výskumy v rokoch 1989-1996

V Publikácii sú spracované výsledky výskumov uskutočnených v rokoch 1989 – 1996. Predovšetkým sa publikácia zaoberá intenzitou osídlenia v centrálnej časti obce Bíňa v období včasného stredoveku.

Obsah

 • Danksagung
 • Einleitung
 • Das Dorf Bíňa
 • Ausgrabungsperiode der Jahre 1989-1996
 • Die Siedlung im zentralen Bereich der Gemeinde Bíňa
 • Das Gräberareal im zentralen Dorfteil der Gemeinde Bíňa
 • Analyse des Materials
 • Auswertung
 • Literatur
 • Resümee
 • Katalog
 • Tabellen
Zborník SNM 2011 – Archeoloógia supplementum 5 Eva Camenzind Das Dorf Bíňa im Mittelater unter Berűcksichtigung der Ausgrabungsperioden 1989-1996 Bína v stredoveku výskumy v rokoch 1989-1996
Cena bez DPH: 15,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 15,00 €