Acta Judaica Slovaca 15, 2009

Publikácia obsahuje články so židovskou tématikou.

Obsah

  • JABLONKA, Hanna: Výučba o holokauste – minulosť, súčasnosť a obdobie po vymretí posledných svedkov
  • KORČOK, Martin: Knižnica zachránených pamätí
  • LUSTIG, Arnošt: Úloha filmu o holokauste v procese výučby
  • FATRANOVÁ, Gila: Slovensko a jeho Spravodliví medzi národmi
  • GBÚROVÁ, Marcela Gbúrová – DOBIÁŠ, Daniel: K prejavom „uzavretosti“ v kontexte biologickej a duchovne „otvorenosti“ človeka a sveta
  • KORMOŠOVÁ, Ružena: Fenomén holokaustu vo výchovno-vzdelávacom procese na gymnáziu
  • MACURÁK, Jaroslav: Ako stredoškoláci vnímajú holokaust
  • JANAS, Karol: K problematike výučby o prenasledovaní slovenských Rómov v rokoch 1939 – 1945 na stredných školách
Acta Judaica Slovaca 15, 2009
Cena bez DPH: 3,50 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,50 €