Krásna Hôrka, národná kultúrna pamiatka

Autor: György Tibor

A Krasznahorkai Vár, nemzeti műemlék. Celofarebná brožúra formátu A5 v mäkkej (zošitovej) väzbe. Publikácia sa venuje histórii objektu hradu. V tejto súvislosti sleduje aj príbeh rodu Andrássy a sprevádza historickou hradnou expozíciou. Brožúra neveľkého formátu je doplnená bohatou fotodokumentáciou. Jazyk: slovenský, maďarský, anglický, nemecký.

Krásna Hôrka, národná kultúrna pamiatka
Cena bez DPH: 2,70 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,70 €