Prírodný park betliarskeho kaštieľa, národná kultúrna pamiatka

Autor: Nagyová Brigita - Lázárová Eva

The national park of Betliar mansion, the national kultural monument. A Betléri Kastély természeti parkja, nemzeti kulturális emlék. Celofarebná brožúra formátu A5 v mäkkej (zošitovej) väzbe. Jazyk: slovenský, maďarský, anglický, nemecký. Publikácia sa venuje parku kaštieľa Betliar, ktorý bol v roku 1978 zapísaný do Zoznamu historických záhrad a parkov sveta sveta. Brožúra neveľkého formátu je doplnená bohatou fotodokumentáciou.

Prírodný park betliarskeho kaštieľa, národná kultúrna pamiatka
Cena bez DPH: 2,66 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,66 €