Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LIV, 2008

Obsah

 • KAUTMANOVÁ, I.: Redlist species of fungi held in the collections of the Slovak National Museum – Natural History Museum (BRA). IV. Vulnerable species (VU)./ Ohrozené druhy húb v zbierkach Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea (BRA). IV. Zraniteľné druhy (VU). Príspevok na stiahnutie (PDF, 145,6 kB)
 • PIŠÚT, I.: Nachträge zur kenntnis der flechten der Slowakei. 20 / Doplnky k poznaniu lišajníkov Slovenska. 20. Príspevok na stiahnutie (PDF, 54,9 kB)
 • ŠIBÍKOVÁ, I. - ŠIBÍK, J., - JAROLÍMEK, I. - UHLÍŘOVÁ, J.:Asociácia Festucetum Carpaticae Domin 1925 v Krivánskej Malej Fatre. / Association Festucetum Carpaticae Domin 1925 in Krivánska Malá Fatra Mts. Príspevok na stiahnutie (PDF, 431,7 kB) 
 • MALOVCOVÁ - STANÍKOVÁ, M.: Marsh vegetation (Phragmito-Magnocaricetea) in vicinity of the Trakovice Village. / Močiarna vegetácia (Phragmito-Magnocaricetea) v blízkom okolí Trakovíc. Príspevok na stiahnutie (PDF, 85,8 kB)
 • JANSKÝ, V. - DAVID, S.:Výskyt vážky Cordulegaster heros ssp. heros (Odonata: Cordulegastridae) na Slovensku. / Occurence of the dragonfly Cordulegaster heros ssp. heros (Odonata: Cordulegastridae) in Slovakia. Príspevok na stiahnutie (PDF, 405,7 kB)
 • KLEPSATEL, P. - MAREC, J.: Fosílne nýlezy stavovcov z niektorých jaskýň Borinského krasu. / The fossil records of vertebrates from some caves of Borinka Karst. Príspevok na stiahnutie  (PDF, 185,8 kB)
 • ŠEFČÁKOVÁ, A. - KATINA, S. - BRŮŽEK, J. - VELEMÍNSKÁ, J. - VELEMÍNSKÝ, P.: Neskoromladopaleolitická lebka z Moče (Južné Slovensko): Porovnanie s recentnou populáciou pomocou geometrickej morfometrie. / Late Upper Palaeolithic skull from Moča (southern Slovakia), in contrast with recent population: geometric morphometric analysis. Príspevok na stiahnutie (PDF, 286,4 kB)
 • LUKIANENKO, Ľ. - GREGOR, M. - PIVKO, D.: Náhrobné kamene známych osobností na cintoríne v Slávičom údolí. / Gravestones of popular personalities at the cemetery in Slávičie údolie Príspevok na stiahnutie (PDF, 231,2 kB)
 • MATOUŠEK, B.: RNDr.Ivan Löbl sedemdesiatročný. / RNDr. Ivan Löbl septuagenarian. Príspevok na stiahnutie (PDF, 179,6 kB) 
 • MATOUŠEK, B.: Posledná práca RNDr. Františka Baláta, CSc. / The last work of RNDr. František Balát, CSc. Príspevok na stiahnutie (PDF, 180,7 kB)
 • ČINČUROVÁ, M.: K životnému jubileu Štefana Juriša. / Štefan Juriš jubilee. Príspevok na stiahnutie (PDF, 73,2 kB) 
Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LIV, 2008
Cena bez DPH: 3,98 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,98 €