Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník XLVII, 2001

Obsah

 • KLEMBARA, J.: Zástupcovia čeľade Discosauriscidae (Reptiliomorpha, Seymouriamorpha) zo spodného Permu Boskovickej brázdy na Morave (Česká republika) v zbierkach SNM
 • PIŠÚT, I.: Nachträge zur Kenntnis der Flechten der Slowakei 15
 • PIŠÚT, I.: Beitrag zur kenntnis der flechten Bulgariens. III
 • KAUTMANOVÁ, I.: Mykoflóra vybraných vápencových území Malých Karpát. I. Vývrať a okolie
 • KAUTMANOVÁ, I.: Three interesting taxa of waxcaps related to Conical waxcap Hygrocybe conica in Slovakia
 • OKÁLI, I.: List of the type specimens in the collections of the Slovak National Museum – Museum of Natural History – Bratislava. X.
 • JANSKÝ, V.: Cikády (Auchenorrhyncha) Prírodnej rezervácie Rojkovské rašelinisko
 • CSEFALVAY, R.: Vodné chrobáky (Coleoptera) Prírodnej rezervácie Jurské jazero v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty
 • BRTEK, J.: Príspevok k poznaniu Amphipod Slovenska (1. – Gammroidea, Crangonyctoidea, Corophioidea)
 • MIKULÍČEK, P. - KAUTMAN, J. - ZAVADIL, V.: Rana ridibunda albinos from Eastern Slovakia living syntopically with other Central-European waterfrog taxa
 • THURZO, M. - LIETAVA, J. - LENGYELOVÁ, T. - ZELLER, M. - BEŇUS, R.: Kostrové pozostatky Anny Szunyogovej (rod. Thurzovej) – dcéry palatína Juraja Thurzu a Alžbety Csoborovej: antropologicko-historická a paleopatologická analýza
 • ŠEFĆÁKOVÁ, A. - KRIŠTÍN, J.: Intersexuálne rozdiely v obsahu stopových prvkov kostier zo včasnostredovekého pohrabiska Borovce (okr. Piešťany) – multivariačná analýza
Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník XLVII, 2001
Cena bez DPH: 1,99 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 1,99 €