Acta Judaica Slovaca 6, 2000

Zborník z konferencie Antisemitizmus na konci 20. storočia, Nitra, 15.-17. 5. 2000. Publikácia obsahuje články na témy: fenomén antisemitizmu, antisemitizmus v niektorých európskych krajinách, antisemitizmus v politickom vývoji Slovenska, antisemitizmus a kresťanstvo, výchova k tolerancii vo vzdelávacom procese.

Obsah

 • I. Fenomén antisemitizmu
 • VAGO, Raphael: Antisemitizmus a politika v postkomunistickej strednej a východnej Európe
 • GBÚROVÁ, Marcela: Antisemitizmus v kontexte teoretickej reflexie národného a občianskeho princípu
 • VALACH, Milan: Filosofické kořeny intolerance
 • KRNO, Svetozár: K niektorým aktuálnym problémom pretrvávania etnofóbie
 • II. Antisemitizmus v niektorých európskych krajinách
 • BENZ, Wolfgang: Židia v Nemecku po roku 1945 – Medzi antisemitizmom a filosemitizmom
 • HALPERTOVÁ, Marta S.: Činnosť Ligy proti hanobeniu (ADL) vo svetle politickej situácie v Rakúsku
 • SHAFIR, Michael: Človek, ktorého s radosťou nenávidia: Slimačí domček medzi holokaustom a gulagom
 • MINDLIN, Vladimír: Prehľad antisemitských publikácií a prejavov na Ukrajine
 • MINDLIN, Alina: Poľsko – postoje k Židom vo svetle sociologických výskumov
 • JELÍNEK, Yeshajahu A.: Antisemitizmus v postkomunistiskej východnej Európe a štát Izrael
 • III. Antisemitizmus v politickom vývoji Slovenska
 • FATRANCOVÁ, Gila: Životnosť antisemitských javov
 • MEŠŤAN, Pavol: Niektoré špecifické podmienky reprodukcie negatívneho stereotypu Žida na Slovensku po roku 1989
 • KöNöZSYOVÁ, Lucia: Zmena parlamentného demokratického systému na nedemokratický systém už počas autonómie Slovenska roku 1938 – modelové mesto Nitra
 • IV. Antisemitizmus a kresťanstvo
 • KRIŠSÁK, Jozef – KRIŠSÁK, Miloš: Antisemitizmus v ideových a historických kontextoch
 • SPITZER, Martin: Antisemitizmus a kresťanstvo na Slovensku koncom 20. storočia
 • BARANOVÁ, Daniela: Postoje evanjelickej cirkvi k antisemitizmu na Slovensku v 20. storočí
 • V. Výchova k tolerancii vo vzdelávacom procese
 • POLÁKOVÁ, Eva: Možnosti kultúrnej inštitúcie – Múza židovskej kultúry – pri výchove mládeže k tolerancii
 • SLNEKOVÁ, Veronika: Antisemitizmus – holokaust: výskum a školská prax
 • ČUCHRANOVÁ, Darina: Informácia verzus intolerancia
 • DULLOVÁ, Valéria: Poznávanie minulosti je neľahké
 • URAMOVÁ, Miriam: Dialóg medzi kultúrami
 • ČAPLPVIČ, Dušan: Vzájomná úcta, tolerantný dialóg...
Acta Judaica Slovaca 6, 2000
Cena bez DPH: 3,32 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,32 €