Maimonides, osobnosť a dielo

Autor: Hirsch Isidor

Z českého originálu preložené faksimilne vydanie životopisu stredovekého rabína Mojžiša Maimonidesa vhodne dopĺňa a sprístupňuje galériu slávnych rabínov, z ktorých mnohí prispeli k osvete ľudstva. Z českého originálu preložil Michal Nadubinský.

Maimonides, osobnosť a dielo
Cena bez DPH: 7,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 7,00 €