Záhada jedného obrazu

Autor: Mgr. Ján Papco

V publikácii Záhada jedného obrazu s podtitulom Malbertsch, Bergl alebo Palko? rieši autor záhadu, kto je autorom a koho predstavuje portrét, ktorý je viac ako jedno storočie uvádzaný ako Autoportrét Maulbertscha (v zbierkach Rakúskej galérie vo Viedni). Autor predkladanej monografie spája autora výnimočného diela a identitu portrétovaného maliara s doteraz málo známym, avšak vo svojej dobe vysoko ceneným portrétistom Františkom Antonom Palkom. Publikácia má 132 strán a vyšla v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii.

Obsah

  • Doterajší stav bádania o portréte: Od Otta Benescha po Michaela Krapfa
  • Nové atribučné vzťahy a významové súvislosti pri skúmaní autorstva portrétu a identifikácie portrétovaného
  • Zhrnutie
  • Kto a čím bol F. A. Palko?
Záhada jedného obrazu
Cena bez DPH: 13,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 13,00 €