Dejiny a kultúra karpatských Nemcov

Autor: Ondrej Pöss

Publikácia (v slovenskom a nemeckom jazyku) je venovaná expozícii Múzea kultúry karpatských Nemcov. Prílohu tvoria údaje o počte obyvateľov nemeckej národnosti na Slovensku v prvej polovici 20. storočia a mapy z 19. – 20. storočia znázorňujúce oblasti osídlené karpatskými Nemcami.
Bratislava, 2012, 76 s.

Dejiny a kultúra karpatských Nemcov
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €