Katalóg výstavy Obnova Bratislavského hradu

Autor: Barta Peter - Semanko Andrej

Predmetom katalógu k výstave sú dejiny obnovy Bratislavského hradu v priebehu 20. storočia, ako aj rekonštrukcia hradu započatá v roku 2008. Idea obnovy hradu sa objavovala už pred rokom 1953, kedy Dušan Jurkovič navrhol štúdiu s prestavbou hradného areálu pre potreby univerzity. Obrazová príloha obsahuje aj výsledky zo súťaže univerzitného mestečka z obdobia 2. svetovej vojny. Za významný prínos pôsobenia Alfreda Piffla sa považuje jeho návrh na rekonštrukciu Bratislavského hradu. Martin Martinček dokončil prácu Alfréda Piffla ako hlavný projektant hradu, čo ilustruje niekoľko fotografií z jeho vlastného albumu venovaného Bratislavskému hradu. Nezanedbateľné miesto v katalógu zaberá i rekonštrukcia započatá v marci roku 2008 podľa návrhu architektov Boudu a Masára.

Katalóg výstavy Obnova Bratislavského hradu
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €