Zborník História 48

Obsah

  • BESEDIČ, Martin: Z archívu cechu hrubosúkenníkov v Tisovci
  • HERMAN, Juraj: Exodus garbiarstva v Brezovej pod Bradlom
  • OSYKOVÁ, Linda: Podoby predvolebných stretnutí agrárnej a ľudovej strany v medzivojnovom období
  • TOMČÍK, Peter: Výrobné problémy elektrotechnického priemyslu na Slovensku v rokoch 1945-1968
  • BUDAJ, Marek: Dva zaujímavé groše Gabriela Betlena z Bíne Hana Kližanová: Významné životné jubileum Mgr. Danuty Učníkovej
Zborník História 48
Cena bez DPH: 8,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 8,00 €