Acta Judaica Slovaca 25

Zostavili: M. A. Michal Vaněk, PhD. ; Mgr. Eva Poláková, PhD.

Zborník Acta Judaica Slovaca má dlhú tradíciu, ktorá sprevádza SNM – Múzeum židovskej kultúry od jeho vzniku. Od svojho počiatku prináša čitateľom odborné príspevky týkajúce sa veľmi dôležitej a stále aktuálnej témy židovskej histórie a kultúry. Aktuálne číslo reflektuje aj na súčasné trendy múzejníctva a prezentuje dva príspevky, ktoré sa týkajú múzejnej pedagogiky v praxi.

Obsah

  • BUDA, František: Židia v Nitrianskej župe s dôrazom na život a osudy Židov v Kolíňanoch
  • DUBLANOVÁ, Kristína: Kreatívny sprievodca stálou expozíciou Múzea židovskej kultúry v Bratislave
  • VANKO, Peter: Život a priebeh deportácií v pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi (vzdelávací program)
Acta Judaica Slovaca 25
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €