Múzeum 1/2015

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • Zuzana Machatová: Meteriálovo-technologický vývoj fotografických techník 19. - začiatku 20. storočia
  • Lucia Almášiová: Možnosti evidovania, uloženia a vystavovania fotografických diel na príklade zbierky fotomédií Slovenskej národnej galérie
  • Boris Kvasnica - Barbora Něměčková: Projekt reštaurovania fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
  • Dáša Ferklová: Zbierka národopisnej fotografie v Slovenskom národnom múzeu v Martine
  • Anna Grusková: Európsky impulz pre divadelný výskum na Slovensku
  • Eva Bláhová: Súbor fotografií v Slovenskom národnom múzeu v Martine
  • Mária Valová: Fotografické zbierky v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine
Múzeum 1/2015
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €