Múzeum 2/2015

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • Tomáš Michalík: Nadobúdanie archeologických nálezov do zbierok múzeí
  • Karel Prášek: Pohľad krajského pamiatkového úradu na archeologický výskum múzea
  • Mária Kotorová-Jenčová: Prezentácia archeológie
  • Viktória Tittonová: Skúsenosti s výskumnou činnosťou v múzeu z oblasti archeológie
  • Radoslav Čambal - Zdeněk Farkaš: Budovanie zbierok a zácharnné archeologické výskumy
Múzeum 2/2015
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €