Múzeum 3/2014

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • Oľga Drahošová: Dokumentácia súčasnosti v SNM-Historickom múzeu v Bratislave
  • Ján Kautman: Dokumentovanie prírody v prírodovedných múzeách
  • Peter Maráky: Dopravné múzejníctvo – stav, potreby a možnosti
  • Mária Rišková: Boj s predstavou zaprášených políc. Slovenské múzeum dizajnu ako inštitúcia s víziou atraktívnej budúcnosti
  • Zuzana Koblišková: Dokumentácia sú časnosti alebo ochrana toho, čo zostane po derniére divadelnej inscenácie
  • Ján Aláč: Dokumentácia súčasnosti v podmienkach Gemersko-malohontského múzeav Rimavskej Sobote
  • Roman Hradecký: Muzealizácia súčasnosti v Stredoslovenskom múzeu
  • Nina Vrbanová: Kunsthalle Bratislava: partnerka súčasnosti
  • Andrea Jamrichová: Koncepcia nadobúdania. Silný nástroj funkčného múzea
Múzeum 3/2014
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €