Múzeum 3/2015

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • Beáta Mihalkovičová: Pamiatky na Ľudovíta Štúra v zbierkovom fonde SNM-Múzea Ľudovíta Štúra v Modre
  • Magdaléna Brincková: Písomná pozostalosť Ľudovíta Štúra a jeho zápisy v pamätníkoch
  • Pavol Komora: Historické podobizne Ľudovíta štúra a ich súvislosti
  • Eva Králiková: Jedinečné memorabílie Ľudovíta Štúra
  • Mária Valová: Dokumentácia pamiatok na Ľudovíta Štúra
  • Miroslava Slezáková: Lístok s podpisom Karolíny Štúrovej a ďaľšie dokumeenty od slovenského dobrovoľníka Daniela Neumanna v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky
  • Elena Kurincová: Múzeum mesta Bratislavy a revolučné dvojročie
  • Martin Hoferka: List Slovenskej národnej rady mestu Skalica z roku 1848
Múzeum 3/2015
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €