Múzeum 3/2022

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • Hlavná téma
 • HUPKO, Daniel: Šľachtické rodové zbierky v slovenských múzeách a galériách. Príčiny a dôsledky: glosy na okraj problematiky
 • TIHÁNYI, Jozef: Nové poznatky o komore starožitností Rudolfa Pálffyho
 • NOVOTNÁ, Mária: Vybrané zberateľské aktivity Csákyovcov
 • BARCZI, Július – MÁTEÓVÁ, Tímea: Zberateľské a mecenášske aktivity Andrássyovcov ako dôvod a príčina existencie SNM – Múzea Betliar
 • HARSÁNYIOVÁ SZCSUKA, Katalin: Žigmund Bubics a jeho dar košickému múzeu
 • KRÁLIKOVÁ, Eva: Milan Rastislav Štefánik a jeho parížske „Museum“
 • KAUTMAN, Ján: Zberateľstvo a významné zberateľské kolekcie v SNM – Prírodovednom múzeu ako základ zbierkového fondu
 • Odborná správa zbierok
 • ONDREJÁK, Peter: Ochrana kovových povrchov leteckej techniky pred vplyvmi korózie
 • Z histórie
 • BUKOVENOVÁ, Zuzana: 85. výročie úmrtia Karola Antona Medveckého
 • JANOŠÍK, Jiří: Štvrťstoročie zvona z Bojnej
 • Informačné zdroje
 • JURČÍKOVÁ, Ivana: Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2021
 • BOHUMELOVÁ, Mária – MATUCHOVIČOVÁ, Kristína: Galérie na Slovensku v roku 2021
 • Múzejná komunikácia
 • VÁŠÁRYOVÁ, Zuzana: Noc múzeí a galérií 2022 v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • MARCINOVÁ, Františka: múzeí a galérií 2022 naprieč Slovenskom
 • HUPKO, Daniel: Výstava Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia
 • JAVNICKÝ, Štefan: Výstava Tvoj pokojný spánok patrí inému. Anestetiská a dýchacia technika
 • MALO, Martin: Konferencia 700. výročiaúmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho (1321 – 2021)
 • Personálie
 • Prestavujeme nových riaditeľov: M.A. Michal Vaněk, PhD., riaditeľ SNM – Múzea židovskej kultúry
 • PLACHÁ, Veronika: Spomienka na nedožitú deväťdesiatku PhDr. Šimona Janča
 • Recenzie a anotácie
 • UHNÁK, Adam: Martina Bocánová a kol.: Štefan Cyril Parrák: život a dielo
 • MARÁKY, Peter: Pavol Komora: Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave 1921 – 1942
Múzeum 3/2022
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €