Múzeum 4/2015

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • Lucia Gregorová: Tvorba kópií umeleckých diel v súčasnosti
  • Ivan Galamboš: Faksimile - umelecký svedok minulosti
  • Vladimír Turčan: Kópie scén zo stĺpu Marca Aurelia v SNM-Archeologickom múzeu v Bratislave
  • Ján Kautman: Originál alebo kópia v prírodných vedách
  • Marianna Janoštínová: Kópia a rekonštrukcia podľa metodiky múzeí v prírode
  • Uršula Ambrušová: Replika Pamätného domu Rodošto v Košiciach a kópia kresla Františka II. Rákocziho
  • Filip Chmielewski: Dve busty dámy v klobúku so závojom 1. časť.
  • Jaroslav Hanko: Využívanie substitútov v edukačných aktivitách SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek
Múzeum 4/2015
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €