Múzeum 4/2022

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • JANOVÍČKOVÁ, Marta: Zberateľstvo a zberatelia. Ich význam pre zbierkotvornú činnosť múzeí
 • Hlavná téma:
 • MILANOVÁ, Andrea: Osud zbierky českého zberateľa a znalca Rudolfa Justa
 • FRACOVÁ, Zuzana: Juraj Linzboth a pamiatky na prešporskú obchodnícku rodinu Wimmerovcov
 • LENHART, Jozef ml.: Peknô a starô. Príbeh súkromnej zbierky ľudového umelca Jozefa Lenharta st.
 • LAZORÍK, Igor – ONDRIA, Erik: Zberateľ Pavol Košík – zakladateľ expozície hasičských dejín v Prešove
 • KAPUSTOVÁ, Renáta: Banskobystrický zberateľ hmyzu Ján Šuška
 • KRUPA, Vladimír – PRÍBIŠOVÁ, Vladimíra: Zberateľ Kornel Duffek a veľkorysý dar jeho zbierky plastík a kútnych plachiet piešťanskému múzeu
 • CHOMOVÁ, Iveta: Nové poznatky o Alexyovskej zbierke v bývalom Múzeu slovenského krasu
 • POLAKOVIČ, Vincent: Príbeh Danubiany. Rozhovor s Vincentom Polakovičom
 • Múzejné zbierky
 • ĎURICOVÁ, Martina: Anestetická a dýchacia technika v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea
 • Odborná správa zbierok
 • BURDOVÁ, Lucia: Reštaurovanie fragmentu herbára Jozefa Ľudovíta Holubyho
 • Diskusia
 • MARCINOVÁ, Júlia: Odevná kultúra ako fenomén zberateľskej činnosti
 • Informačné zdroje
 • BEDNÁR, Jozef: Slovenské národné múzeum pomáha Ukrajine
 • HUDÁKOVÁ, Klára: Slovenská národná galéria pre Ukrajinu
 • ZLOCHOVÁ, Lucia: Téma vojny na Ukrajine v programových aktivitách Múzea mesta Bratislavy
 • Múzejná komunikácia
 • MARCINOVÁ, Františka – SOLÁR, Andrej: Festival múzeí 2022
 • HUTŤANOVÁ, Jana: Spájajú nás ruže. 15 rokov Slávnosti ruží v Dolnej Krupej
 • ANDREJOVÁ, Zuzana: Konferencia Etnológ a múzeum. Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku
 • MARÁKY, Peter: 31. ročník výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá
 • Recenzie a anotácie
 • ONDREJÁK, Peter: Manfréd Ťukot: Spálené krídla Košíc – Košické letecké nehody a katastrofy
 • KAČÍREK, Ľuboš: Adriana Matejková, ed.: Chvála zberateľstvu. Klenoty Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
 • JELÍNEK, Pavol: Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku
Múzeum 4/2022
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €