Rozhovory o Trianone. Interaktívna knižka

Autor: Martina Muráňová

Kľúčovou témou interaktívnej knižky je podpísanie Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá bola po prvej svetovej vojne súčasťou Versailleského mierového systému utvárajúceho nový svetový poriadok. Táto zmluva definitívne potvrdila zánik tisícročného Uhorska a vznik nástupníckych štátov, medzi ktoré patrilo aj Československo. V rámci zmluvy bola vytýčená hranica medzi Slovenskom a Maďarskom, ktorá dovtedy neexistovala a ktorá je pre niektorých ľudí dodnes citlivou záležitosťou. Aby sme pochopili, prečo bolo podpísanie zmluvy také dôležité, je potrebné poznať udalosti, ktoré sa odohrali už niekoľko desiatok rokov predtým a poznať dôsledky, ktoré zmluva ľuďom priniesla. Snahou tejto publikácie je pozrieť sa na tému Trianonu z pohľadu obidvoch dotknutých strán, teda ako udalosti vnímali Slováci a ako Maďari.

Publikácia je naplnená dobovými fotografiami a ukážkami zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú utváranie národného a štátneho povedomia, vojnové a povojnové udalosti, problematické utváranie nového štátu a jeho hraníc, život ľudí v danom období, ich názory a postoje a tiež snahy o ovplyvňovanie ľudí vo forme propagandy. Aby čítanie a pochopenie ťažkých tém bolo o čosi jednoduchšie, kapitolami sprevádzajú dve postavy, štrnásťročný Lukáš a jeho dedo. Dedo objasňuje vnukovi udalosti, ktoré sa v danom období odohrali a vedú spolu rôzne rozhovory inšpirované skutočnými osudmi ľudí. V publikácii čitateľ nájde taktiež aktivity, podnety k diskusii, slovníček, zaujímavosti a QR kódy s odkazom na videá z YouTube kanálu, ktoré dopĺňajú informácie o jednotlivých udalostiach alebo osobnostiach.

Publikácia je prioritne určená pre žiakov a žiačky 9. ročníka základných škôl a pre osemročné gymnáziá a ich učiteľov a nadväzuje na učivo dejepisu. Svojim obsahom akiste zaujme aj starších študentov či dospelých čitateľov. Interaktívnu knižku Rozhovory o Trianone vydalo SNM – Historické múzeum k výstave Trianon – Zrod novej hranice.

Obsah

 • Ako pracovať s touto knižkou
 • Historický kalendár
 • Keď národ chce mať vlastný štát
 • Formovanie národa
 • Prvá svetová vojna
 • Vojna stále trvá
 • Vznik Československej republiky
 • Začiatky v novom štáte
 • Postoje ľudí k novým pomerom
 • Trianonská mierová zmluva
 • Po Trianone
 • Budovanie národnej identity
 • Poznámky a odpovede k aktivitám
 • Použitá a odporúčaná literatúra
 • Zoznam použitých reprodukcií, fotografií a zbierkových predmetov
Rozhovory o Trianone. Interaktívna knižka
Cena bez DPH: 4,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 4,00 €