Tradičný odev karpatských Nemcov voľakedy a dnes/Die Trachten der Karpatendeutschen damals und heute

Autor: Ondrej Pöss - Rastislav Fiľo

Obrazová publikácia približuje tradičný odev karpatských Nemcov v jednotlivých sídelných oblastiach - Bratislava a okolie, Hauerland, Spiš a údolie Bodvy. Bratislava, 2015, 166 s.

Tradičný odev karpatských Nemcov voľakedy a dnes/Die Trachten der Karpatendeutschen damals und heute
Cena bez DPH: 9,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 9,00 €