Zborník SNM Archeológia 31, Ročník CXIV - 2021

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku, včasného, vrcholného a neskorého stredoveku a novoveku.

Obsah

 • Valent, D. – Jelínek, P. – Lábaj, I.: The Death-Sun and the Misidentified Bird-Barge: A reappraisal of Bronze Age Solar Iconography and Indo-European Mythology
 • Šteiner, P. – Godiš, J.: K nálezom keramiky otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu z Kamenína
 • Mitáš, V. – Rajtár, J. – Tirpák, J.: Ďalšie predmety z doby bronzovej z Cífera–Pácu
 • Bartík, J. – Farkaš, Z.: Hromadný nález bronzov Buková I
 • Parma, D. – Havlíková, M – Petřík, J. – Trampota, F.: Zlomkový depot z mladší doby bronzové z Velkých Bílovic (okr. Břeclav)
 • Reiter, V. – Sedlmayer, H. – Grossschmidt, K. – Linke, R.: Ein zoomorphes Ausgussgefäss der frühen Hallstattkultur aus Rannersdorf, Niederösterreich
 • Březinová, G.: Branč v dobe laténskej
 • Iván, R.: Pece z rímskeho dočasného tábora v Cíferi–Páci
 • Vích, D. – Jílek, J. – Militký, J. – Hlavica, M. – Kmošek, J. – Martínek, J.: Mařínské hradiště a jeho okolí v době římské
 • Holeščák, M.: Hroty šípov spod vrchu Vtáčnik pri Banskej Štiavnici
 • Čambal, R. – Budaj, M. – Grossmannová, D.: Stredoveké a novoveké militária, súčasti výstroja a numizmatické nálezy z Plaveckého Podhradia
 • Žákovský, P. – Bárta, P. – Hošek, J. – Šteffl, J.: Nález vrcholně středověkého dlouhého meče na Lipské hoře
 • Hanuš, M.: Súbor skla z výskumu majera Nitrianskej kapituly a kláštora benediktínov v Ludaniciach
 • Farkaš, Z.: Víťazoslav Struhár a kol.: Mystérium Liskovskej jaskyne (recenzia)
 • Turčan, V.: Marek Budaj – Luboš Polanský: Uhorské středověké dukáty ze zbírky Národního muzea (recenzia)
 • Turčan, V.: Zborník Slovenského národného múzea 105–114, Archeológia 21–30, 2011–2020
Zborník SNM Archeológia 31, Ročník CXIV - 2021
Cena bez DPH: 30,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 30,00 €