Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave 1921 – 1942

Autor: Pavol Komora

Obsah

 • Z minulosti veľtrhov
 • Vznik spolku Orientálny trh v Bratislave
 • Kornel Milan Stodola – zakladateľ veľtrhu v Bratislave
 • Mladosť a spoznávanie sveta
 • Továrnik a spisovateľ
 • V politike. Voľby 1905
 • V politike. 1913 – 1918 vo Viedni s Milanom Hodžom
 • Poslanec a vládny referent
 • Zakladanie veľtrhu a príprava 1. ročníka
 • MDV rok za rokom – 1921
 • 1922
 • 1923
 • 1924
 • 1925
 • 1926
 • 1927
 • 1928
 • 1929
 • 1930
 • 1931
 • 1932
 • 1933
 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • Roky 1943 – 1944 v histórii MDV
 • Po roku 1945. – Kornel Stodola
 • Po roku 1945. – Slovenské veľtrhy, úč. spol. – Tradície MDV
 • Pramene a literatúra
 • Summary
 • Resumee
 • Poďakovanie autora
 • Autori a zdroje fotografií a skenov
 • Menný register
Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave 1921 – 1942
Cena bez DPH: 19,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 19,00 €