Milan Rastislav Štefánik. Generál - Osloboditeľ/General - Liberator

Pamätnica na výstavy Roku Milana Rastislava Štefánika.

ISBN 978-80-8060-494-3

Obsah

 • Úvodné slovo generálneho riaditeľa SNM/Word from The General Director
 • Štúdia Milan Rastislav Štefánik/Essay Milan Rastislav Štefánik
 • Výstava/Exhibition
 • Katalóg/Catalogue
 • Detstvo a štúdiá/Childhood and Studies
 • Vedec/The Scientist
 • Zberateľ/The Collector
 • Fotograf/The Photographer
 • Francúzsky vojak/The French Soldier
 • Politik/The Politician
 • Diplomat/The Diplomat
 • Parížsky byt/Paris apartment
 • Kúzelnik/The Magician
 • Legionár/The Legionnaire
 • Smrť a pohreb/Death and Funeral
 • Život po živote/Afterlife
Milan Rastislav Štefánik. Generál - Osloboditeľ/General - Liberator
Cena bez DPH: 13,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 13,00 €