Múzeum 1/2022

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • HUTŤANOVÁ, Jana: Múzeá a galérie v čase pandémie
 • Hlavná téma:
 • PODUŠELOVÁ, Gabriela: Slovenské národné múzeum v čase pandémie
 • HUDÁKOVÁ, Klára: Online svet Slovenskej národnej galérie
 • SMIDOVÁ, Michaela – BLIŽŇÁKOVÁ, Magdalena: Virtuálně do Národního muzea v době pandemie
 • FILIPIAKOVÁ, Petra: Východoslovenská galéria 21. storočia. Projekt ENTER
 • BALÁŽ, Ivan: Slovenské technické múzeum pod rúškom pandémie
 • HUTŤANOVÁ, Jana – KUCHARÍK, Juraj: SNM-Historické múzeum v korona období 2020 – 2021
 • STRAKOVÁ, Veronika: "Nielen byť, ale aj byť videný" – prezentačné aktivity SNM-Múzea Betliar na sociálnych sieťach v čase koronakrízy
 • PALICOVÁ, Zuzana: Múzeum mesta Bratislavy v druhom roku pandémie
 • VACHKOVÁ, Iva – STÁTNIKOVÁ, Pavla – ŠMOLÍKOVÁ, Mirka – VIKTORÍNOVÁ, Jana: Prezentační a edukační aktivity Muzea města Prahy v době koronavirových omezení
 • Múzejné zbierky:
 • VALOVÁ, Mária: Obrazová dokumentácia Štefana Janšáka v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice
 • Teória a metodika:
 • POLAKOVIČOVÁ, Zuzana: Spojení koreňmi. Príklad prepojenia múzejnej pedagogiky s PR aktivitami Slovenského národného múzea
 • Diskusia:
 • LUBUŠKA, Lenka: Potrebuje Slovenské národné múzeum reprezentatívne publikácie v cudzích jazykoch?
 • Informačné zdroje:
 • KRÁLIK, Tomáš: Tvorba virtuálnej reality v Múzeu obchodu Bratislava
 • BUDAJ, Michal: Salamon Berger – zakladateľ etnografického múzea v Záhrebe
 • Múzejná komunikácia:
 • PÍŠOVÁ, Kamila: Zámok včera a dnes. Nová digitálna expozícia v SNM-Múzeu Bojnice
 • KRIŠTOFÍK, Juraj: Pohnuté obdobie rokov 1938 - 1945 na moravsko-slovenskom pohraničí ožilo výstavou "Odboj"
 • VLČKOVÁ, Aneta: Výstava krehké svety – maľby na skle zo zbierok Západoslovenského múzea v Trnave
 • ONDRIA, Erik: Medzinárodná vedecká konferencia 1919: hľadanie alternatívy/alternatívakeresés v Krajskom múzeu v Prešove
 • HUPKO, Daniel: Vedecký seminár Alois Kolísek a Slovensko v Múzeu mesta Bratislavy
 • HUPKO, Daniel: Vedecká konferencia Museologica literaria 2021
 • Personálie:
 • MARÁKY, Peter: Jano Jurkovič – jibulujúci
 • Recenzie a anotácie:
 • MARÁKY, Peter: Vitaj v múzeu. Dobrodružná výstava do slovenských múzeí
 • DÍTE, Tibor: Karel Rapouch, Petra Vávrová: Kapitoly z konverzace
 • KRAUSOVÁ, Agáta: Katarína Babčáková: Chorovody na Slovensku
 • TURČAN, Vladimír: Gábor Nevizánsky – Peter Prohászka: Honfoglalás és kora Árpád-kori soros temetők és leletek katasztere Szlovákia
 • RIDILLA, Jozef: Jiří Hořava: Šálky západočeských porcelánek z první poloviny 19. století ze soukromých sbírek
Múzeum 1/2022
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €