Múzeum 2/2021

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • MARÁKY, Peter: K múzejníckej tvorbe perom a klávesnicou
 • Hlavná témy:
 • PODUŠELOVÁ, Gabriela: Edičná a publikačná činnosť múzeí – je stále aktuálna?
 • HALMOVÁ, Mária: K histórii Zborníka Slovenského národného múzea – Etnografia
 • JANOVÍČKOVÁ, Marta: Význam monografie o múzeu ako inštitúcii. Na základe skúseností Múzea mesta Bratislavy
 • MARÁKY, Peter: Knižné a zborníkové vydania muzeologickej literatúry na Slovensku po roku 1990
 • KUŠNÍR, Jozef: Nové obzory – odborná edícia Krajského múzea v Prešove
 • DAUBRAVA, Miroslav: Kniha ako dielo s trvalou hodnotou. Edičná činnosť Múzea Divadelného ústavu po roku 1989
 • JARINKOVIČ, Martin - FULÍN, Miroslav - LEDVÁK, Peter: Edičná činnosť Východoslovenského múzea v Košiciach po roku 1989
 • GRESCHOVÁ, Eva - KOŠŤAN NEKORANCOVÁ, Miroslava: Vývoj edičnej činnosti Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva po roku 1989
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária: Vydavateľské aktivity bývalého Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou
 • KREMPASKÁ, Zuzana - FURMANIK, Martin: Edičná činnosť Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi po roku 1989
 • VANGA, Marek: Míľniky edičnej činnosti Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene v novom miléniu
 • KIZÁKOVÁ, Zuzana: 10 rokov Židovského komunitného múzea v Bratislave na 1200 stranách
 • Múzejné zbierky:
 • AMBRUŠOVÁ, Uršula: Listina čestného občianstva udelená biskupovi Žigmundovi Bubicsovi
 • Diskusia:
 • PETRÁŠ, Milan: Predmety neoprávnene pripisované Jurajovi Jánošíkovi
 • Informačné zdroje:
 • DRAHOŠOVÁ, Viera: 30-ročný časopis Záhorie a edičná činnosť Záhorského múzea v Skalici
 • LEHMANNOVÁ, Martina: Generální konference ICOM Praha 2022
 • HUSHEGYI, János: 10 rokov Mestského múzea v Senci
 • Múzejná komunikácia:
 • NÁDASKÁ, Katarína: Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove
 • BALLX, Patrícia: Sisi – mimoriadna výstava
 • SLEZÁK, Michal: Výstava Herbár – farebná cesta za poznaním
 • Personálie:
 • FILČÁKOVÁ, Miriama: JUDr. Štefan Butkovič, CSc. – zakladateľ Technického múzea v Košiciach
 • Recenzie a anotácie:
 • DÍTE, Tibor: Ján Dolák: Teoretická podstata muzeológie
 • DAŇOVÁ, Miroslava: Ján Rákoš, Dárius Gašaj, Mária Lamiová-Schmiedlová: Ján Pastor, Príbehy archeológa z múzea
 • MLYNARČÍKOVÁ, Dagmar: Pavol Mešťan a kol.: Stála expozícia Múzea holokaustu: sprievodca múzeom
 • LUBUŠKÁ, Lenka: Peter Jašek, Ondrej Podolec, Beáta Katrebová Blehová, Jerguš Sivoš: Od totality k slobode
 • RUSINOVÁ, Marta: Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2019
Múzeum 2/2021
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €