Zápisník z môjho putovania dejinami Slovenska

Autor: Martina Muráňová

Publikácia je určená ako sprievodca pre individuálnu prehliadku expozície Dejiny Slovenska na Bratislavskom hrade rodinami s deťmi. Cieľovou skupinou sú teda deti vo veku 7 až 12 rokov a ich rodičia, či starí rodičia, ktorí im s aktivitami pomáhajú. Na začiatku sprievodcu sa nachádza mapa s očíslovanými políčkami, podľa ktorej sa deti v expozícii orientujú, hľadajú zbierkové predmety alebo vypĺňajú úlohy. Zápisníkom sprevádzajú dve postavy: lišiak Žigo, ktorý je maskotom detských aktivít na Bratislavskom hrade a kupec Samo, ktorého lišiak Žigo stretol na svojich potulkách dejinami Slovenska. Spolu rozprávajú príbeh o tom, ako sa žilo v minulosti a podnecujú deti k bádaniu a spoznávaniu našej histórie. Publikácia je plná krásnych ilustrácií a fotografií zbierkových predmetov. Deti si tak z návštevy expozície odnesú plno zážitkov.

Obsah

  • Mapa expozície Dejiny Slovenska
  • Milá cestovateľka, milý cestovateľ
  • Doba kamenná
  • Doba bronzová
  • Doba železná
  • Doba rímska
  • Slovania a Veľká Morava
  • Stredovek
  • Odpovede k úlohám
  • Moje poznámky a postrehy
Zápisník z môjho putovania dejinami Slovenska
Cena bez DPH: 2,50 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,50 €