Zborník Slovenského národného múzea v Martine, Etnografia 2020

Aktuálny ročník Zborníka Slovenského národného múzea – Etnografia prináša výstupy vedecko-výskumnej a odbornej činnosti pracovníkov Slovenského národného múzea v Martine, tematicky zameraného hlavne na spracovanie zbierkového fondu ľudového umenia, domáckej a remeselnej výroby, zbierky Múzea Martina Benku či objektov ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny.

Obsah

 • HALMOVÁ, Mária: Niekoľko poznámok k poštátneniu Slovenského národného múzea
 • Štúdie a materiály:
 • FERKLOVÁ, Dáša: Zbierka praslíc v Slovenskom národnom múzeu v Martine
 • JAŠŠOVÁ, Simona: Cholvarok z Terchovej v Múzeu slovenskej dediny
 • VÁLEKOVÁ, Monika: Diela európskych umelcov a portréty v zbierke Múzea Martina Benku
 • MINTALOVÁ ZUBERCOVÁ, Zora: Sociálno-zdravotná situácia detí na Slovensku po druhej svetovej vojne
 • Správy:
 • SÝKORA, Radovan: Z činnosti Slovenského národného múzea v Martine v roku 2019
 • SÝKORA, Radovan: Realizácia projektu "Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd" v Múzeu slovenskej dediny
 • PEŤOVÁ, Anna: Knižnica Slovenského národného múzea v Martine. Správa o knižničnom fonde za roky 2018 – 2019
 • SUMKOVÁ, Barbora: Prírastky v zbierke ľudového textilu Slovenského národného múzea v Martine od roku 2000
 • DUDKOVÁ, Eva: Zbierka ľudového odevu Slovenského národného múzea v Martine s akcentom na detský odev
 • ZELINOVÁ, Hana: Dvadsať rokov Múzea kultúry Čechov na Slovensku
 • PASTIERIKOVÁ, Marta: Medzinárodné projekty Slovenského národného múzea so zameraním na ľudové umenie, podporené Európskou úniou
 • Recenzie a informácie:
 • DUDKOVÁ, Eva: Benža Mojmír. Tradičný odev Turca
 • BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Zuskinová Iveta. Ovčiari na Slovensku
Zborník Slovenského národného múzea v Martine, Etnografia 2020
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €