70. výročie Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice

Autor: 1. publikácia: Diana Kmeťová Miškovičová, Erik Kližan, Katarína Malečková, Andrea Smitková, Gabriela Pösová; 2. publikácia: Ján Papco

Publikácia sa skladá z dvoch dielov: 70 rokov múzea/Múzejník(?) s vlastnou hlavou: Spomienky, myšlienky. Prvá časť sa venuje histórii múzea a jeho 70. ročného pôsobenia, druhá časť má memoárový charakter. Keď sa povie Múzeum Bojnice, väčšine návštevníkov a aj odborníkov sa hneď vybaví synonymum Bojnický zámok. Zámok a predtým hrad v Bojniciach píše svoje dejiny už dlhé stáročia. Posledných 70 rokov je ich tvorcom a súčasťou práve múzeum v ňom sídliace. Za uplynulých sedem desaťročí sa menili zriaďovatelia, poslanie i zameranie múzea, jeho vzhľad, prezentácia, zbierkové fondy, expozície, prichádzali a odchádzali ľudia, zbierky a historické medzníky. Predstaviť toto všetko na malom priestore je nemožné. Nie je preto snahou autorov a zostavovateľov tejto jubilejnej publikácie písať to, čo už napísané bolo. V textoch sa stručne venujú viacerým míľnikom, ktoré lemovali cestu od Krajského nitrianskeho múzea v roku 1950 po Slovenské národné múzeum-Múzeum Bojnice v roku 2020. S históriou múzea úzko súvisia aj ľudské osudy. Osobností, ktoré sa podieľali na jej vzniku, formovaní a rozvoji je mnoho a prevažná väčšina z nich dnes už, žiaľ, nie je medzi nami. Pohľad na ich prácu, formálne i neformálne vzťahy tak trochu inak, očami dlhoročného spolupracovníka, si môžete prečítať v memoárovej druhej časti tohto jubilejného dvojzväzku.

Obsah

 • 1. publikácia:
 • KMEŤOVÁ MIŠKOVIČOVÁ, Diana: Hornonitrianske múzejníctvo do roku 1950
 • KLIŽAN, Erik: Požiar
 • KMEŤOVÁ MIŠKOVIČOVÁ, Diana: Od Krajského nitrianskeho múzea po SNM-Múzeum Bojnice
 • KMEŤOVÁ MIŠKOVIČOVÁ, Diana: Hradné múzeum
 • KMEŤOVÁ MIŠKOVIČOVÁ, Diana: Budovanie zbierkového fondu
 • KMEŤOVÁ MIŠKOVIČOVÁ, Diana: Zvozy
 • KLIŽAN, Erik: Knižnica SNM-Múzea Bojnice
 • MALEČKOVÁ, Katarína; KMEŤOVÁ MIŠKOVIČOVÁ, Diana: Odborné činnosti
 • KLIŽAN, Erik: Vedecko-výskumná práca v Múzeu Bojnice
 • KLIŽAN, Erik: Publikačná činnosť
 • MALEČKOVÁ, Katarína; KMEŤOVÁ MIŠKOVIČOVÁ, Diana: Výstavná činnosť
 • KMEŤOVÁ MIŠKOVIČOVÁ, Diana: Ochrana, odborné ošetrenie a uloženie zbierok
 • KLIŽAN, Erik: Návštevnosť
 • KLIŽAN, Erik: Obnova národnej kultúrnej pamiatky Zámok Bojnice
 • KLIŽAN, Erik: Jaskyňa
 • KMEŤOVÁ MIŠKOVIČOVÁ, Diana: O čom sa v múzeu šepká
 • ...
70. výročie Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice
Cena bez DPH: 35,20 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 35,20 €