Banskobystrická katedrála

Autor: Mgr. Ján Papco

Monografia Banskobystrická katedrála venuje pozornosť dielam v bývalom jezuitskom kostole, neskôr katedrálnom Chráme svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Prednostne sa zameriava na formálne a emocionálne podmanivý obraz na hlavnom oltári katedrály. Autor sa snaží dopátrať sa jeho hodnoverného tvorcu. K tejto úlohe pristupuje na základe vlastných postrehov, cudzích úsudkov i viacerých nerozhodných či rozpačitých reakcií renomovaných znalcov. Ján Papco sa pri objasňovaní nastolených otázok nevyhýba ani metodickým prístupom a procesuálnym postupom, respektíve behaviorálnemu pohľadu do posudzovania vecí, ktoré s touto znalecky podmienenou problematikou súvisia.

Obsah

 • Predslov
 • Úvod
 • Cimbala a Wagenschön
 • Svätý Michal Archanjel a padlí anjeli
 • Johann Lucas Kracker(?), okruh(?)
 • Svätý Florián
 • Smrť svätého Františka Xaverského
 • Paul Troger
 • Krištof Tausch
 • Svätý Ignác z Loyoly
 • Franz Joseph Wiedon?
 • Okolnosti a súvislosti
 • Ďalší kandidát
 • Karl Josef Aigen
 • ...
Banskobystrická katedrála
Cena bez DPH: 22,20 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 22,20 €