Holokaust na Slovensku. Seredské svedectvá

Autor: Matej Beránek, Martin Korčok

Kniha Holokaust na Slovensku – Seredské svedectvá je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť (Holokaust na Slovensku) sa venuje prenasledovaniu Židov medzi rokmi 1938 – 1945. Zachytáva protižidovskú politiku slovenského štátu. Jej výsledkom bolo systematické porušovanie ľudských a občianskych práv Židov žijúcich na slovenskom území, ktoré nakoniec viedlo k ich likvidácií za hranicami Slovenska, ale aj priamo na jeho území. Druhá časť (Seredské svedectvá) približuje svedectvá preživších holokaust pochádzajúcich zo Slovenska. Mnohí z nich prešli seredským táborom, dostali do ďalších koncentračných táborov, alebo sa ukrývali v horách.

Obsah

 • Úvod
 • Naftali Fürst
 • Richard Duda
 • Marek Mach
 • História Holokaustu na Slovensku
 • Autonómia slovenského územia
 • Vznik slovenského štátu a zavádzanie prvých protižidovských opatrení
 • Radikalizácia riešenia židovskej otázky
 • Protižidovská propaganda v slovenskom štáte
 • Pracovný a koncentračný tábor v Seredi
 • Prvá vlna transportov zo Slovenska
 • Situácia po vypuknutí Slovenského národného povstania
 • Seredské svedectvá
 • Alexander Bachnár (1919 – 2019)
 • Naftali Fürst (1932)
 • Šmuel Givoni (1923)
 • Ján Hanák (1935)
 • Ivan Mark (1927)
 • Eli Vago (1930)
 • Zoznam prameňov a použitej literatúry
Holokaust na Slovensku. Seredské svedectvá
Cena bez DPH: 17,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 17,00 €