Imi Lichtenfeld – Krav Maga a jej tvorca / Imi Lichtenfeld – Krav Maga and its Creator

Autor: Michal Vaněk

Katalóg k výstave Imi Lichtenfeld – Krav Maga a jej tvorca, ktorú usporiadalo SNM – Múzeum židovskej kultúry v roku 2018. Výstava bola vytvorená na počesť Imricha „Imiho“ Lichtenfelda (1910 – 1998), významného športovca, ochrancu bratislavskej židovskej komunity a tvorcu medzinárodne uznávaného bojového umenia sebaobrany Krav Maga.

Obsah

  • Úvodom / Introduction
  • Projekt očami organizátora osadenia pamätnej tabule a kurátora výstavy Michala Vaněka / The Project through the Eyes of the Organizer of the Memorial Plaque´s Installation and Exhibition Curator, Michal Vaněk
  • Výstava / The Exhibition
  • Životný príbeh Imricha „Imiho“ Lichtenfelda / The Life Story of Imrich „Imi“ Lichtenfeld
Imi Lichtenfeld – Krav Maga a jej tvorca / Imi Lichtenfeld – Krav Maga and its Creator
Cena bez DPH: 9,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 9,00 €