Judita. (Ne)všedne osudová femina

Autor: Mgr. Ján Papco

Rozmerný obraz znázorňujúci starobiblickú hrdinku Juditu, ktorá služobníčke podáva hlavu asýrskeho generála, patrí v zbierkach Slovenského národného múzea -Múzea Bojnice medzi prehliadané diela. Kustódov a kurátorov odpudzovala najmä mŕtvolná bledosť nahej ženskej postavy kráčajúcej temnou nocou popri malom potôčiku tečúcom pod mohutným bralom. Napriek rôznym nelichotivým poznámkam ide o hodnotné dielo s mimoriadne kvalitnou maľbou. Jej vysoká úroveň budí rozpaky pri hľadaní tvorcu tejto zaujímavej kreácie. Jeho odhaľovanie je hlavnou témou textov integrovaných s explicitne volenými reprodukciami. Vychádza zo širšieho prostredia Podunajského regiónu vytýčeného mestami Nitra, Nové Zámky, Levice a Komárno. V ich kultúrne a etnicky zmiešanom ovzduší žilo a pracovalo viacero pozoruhodných maliarov, ktorí akoby zostali nedocenení a zabudnutí. Cez ich tvorbu s viacerými spoločnými východiskami čerpajúcimi výtvarné podnety z výučby na akadémiách a súkromných školách v Budapešti, Viedni, Mníchove a Paríži sa autor postupne dostáva k prácam dnes už takmer neznámeho maliara Štefana Nécseya (1870 – 1902), rodáka z Vrábeľ. Či on je tvorcom obrazu Judity je otázka, či motto celej monografie. Odpoveď na ňu ostáva neistá, čím sa čitateľovi otvára vlastná cesta k posúdeniu technicky, umelecky i ľudsky vzrušujúcej invencie pochádzajúcej z daru Štefanovho otca, kráľovského poštmajstra, zberateľa starožitností a zakladateľa Tekovského múzea, Jozefa Nécseya (1842 – 1929) mestu Levice. ISBN 978-80-8060-463-9

Judita. (Ne)všedne osudová femina
Cena bez DPH: 17,40 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 17,40 €