Lőcse 1918 / Levoča 1919

Publikácia je venovaná 100. výročiu vzniku Československa. Mapuje historické udalosti v Levoči a na Spiši, ktoré predstavovali navonok síce jednoduchý, no v skutočnosti komplikovaný proces historickej zmeny v živote mesta. Zmeny, ktorá prebiehala v spoločensky, národnostne a konfesionálne rôznorodom regióne, akým Spiš i Levoča na konci veľkej vojny boli. V publikácii sú dve štúdie venované udalostiam v meste a ďalšie materiály, najmä archívne, sú spracované formou katalógu. Publikácia má anglické resumé a je bohato ilustrovaná dobovými fotografiami a reprodukciami pohľadníc.

Lőcse 1918 / Levoča 1919
Cena bez DPH: 18,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 18,00 €