Ľudový odev v Modre-Kráľovej II

Autor: Sylvia Hrdlovičová a kol.

Prostredníctvom publikácie čitateľ spozná príbehy rodín vo fotografiách, na ktorých sú zachytení ich členovia v rôznom veku, oblečení v ľudovom odeve. V publikácii je tiež predstavená modranská výšivkárka Anna Synaková a jej dielo ale i zrekapitulované prednášky, ktoré odzneli na prelome rokov 2018 a 2019 v projekte Ľudový odev, tradície a zvyky v Modre-Kráľovej. Predstavuje Modranky jak vyšité, ukazuje ako sa zakladala pod čepiec grguľa a ponúka návod ako si vlastnoručne ušiť kroj z Modry-Kráľovej.

Obsah

 • O autoroch
 • Úvod
 • Modranská výšivkárka Anna Synaková:
 • Z albumu rodiny Sobotovej
 • ĽUdový odev z tvorby Anny Synakovej
 • Skladanie rukávcov, fotopostup
 • Rodinné príbehy vo fotografiách:
 • Rodina Heldová. Z fotografií rodiny Satkovej
 • Rodina Gavorníková. Z fotografií Beáty Bednárikovej a Viery Gavorníkovej
 • Rodina Uherčíková. Z albumu Boženy Uherčíkovej
 • Prednášky z projektu Ľudový odev, tradície a zvyky v Modre-Kráľovej:
 • Zuzana Tajek Piešová: Starostlivosť o kroj. Ako krojové súčasti prať, ošetrovať a uskladňovať
 • Aneta Vlčková: Reliéfna výšivka zlatou niťou, súčasť tradičného sviatočného odevu trnavského regiónu
 • Stanislav Talapka: Ako som sa stal zberateľom krojov. Zo súkromnej zbierky ľudových odevov
 • Božena Hornáčková: Skladanie paličkovanej čipky na nástroji zvanom tehla
 • Pár starých piesní:
 • Nechoď, šuhaj, cez ty naše sady (podľa Márie Leškovej)
 • Ej rozmarín, rozmarín (podľa Márie Leškovej)
 • Pánboh ma potrestal (žartovná, podľa Ignáca Bizmayera)
 • Modranky jak vyšité (Sylvia Hrdlovičová)
 • Ušime si kroj z Modry-Kráľovej (Sylvia Hrdlovičová)
 • Zakladanie grgule pod čepiec, fotopostup (Zuzana Satková, Sylvia Hrdlovičová)
 • Pramene a literatúra
Ľudový odev v Modre-Kráľovej II
Cena bez DPH: 12,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 12,00 €