Michal Milan Harminc Staviteľ múzeí

Autor: PhDr. Elena Machajdíková; Mgr. Robert Gregor Maretta, PhD.; prof. Ing. Arch. Jana Pohaničová, PhDr.

Obsahovo publikácia vychádza z rovnomennej výstavy, podáva prehľad o živote a rozmanitom diele architekta s dôrazom na účelové múzejné stavby Slovenského národného múzea. Dvojjazyčný, slovensko – anglický katalóg na 300 stranách je však koncipovaný širšie, s cieľom priblížiť čitateľovi životnú púť a dielo tejto výnimočnej osobnosti stredoeurópskej architektonickej scény. Má dve časti – v prvej, textovej časti, sa pojednáva o životnom osude Harminca a každej z jeho stavieb na základe vystavených prameňov, dejinných súvislostí a komplexne s využitím všetkých doterajších poznatkov. Ďalšiu časť tvorí vlastný katalóg s obrazovou prílohou unikátnych vystavených artefaktov.

Obsah

 • Predslov
 • Úvod
 • Osobný a rodinný život
 • Staviteľské začiatky na Dolnej zemi a v Budapešti, 1886 – 1896
 • Tvorba v štýle historizmu, 1897 – 1915
 • Múzeum v Turčianskom Sv. Martine, 1905 - 1908
  dnes Slovenské národné múzeum - Múzeum Andreja Kmeťa v Martine
 • Tvorba v duchu monumentality, 1916 – 1929
 • Zemedelské múzeum v Bratislave, 1924 – 1928
  dnes Slovenské národné múzeum v Bratislave
 • Tvorba pod vplyvom funkcionalizmu, 1929 – 1951
 • Slovenské národné múzeum v Turčianskom Sv. Martine, 1929 – 1932
  dnes Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine
 • Ostatné architektonické diela
 • Záver
 • Archívne pramene a literatúra
 • Katalóg
Michal Milan Harminc Staviteľ múzeí
Cena bez DPH: 20,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 20,00 €