Múzeum 1/2021

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • Hlavná téma:
 • TURČAN, Vladimír: Sklo v archeologických nálezoch na Slovensku
 • WÁGNEROVÁ, Barbora: Náčrt formovania zbierky skla v súčasnosti
 • MILANOVÁ, Andrea: Sklo štyroch slovenských sklární v zbierke SNM-Historického múzea
 • FRANCOVÁ, Zuzana: Sklo 20. storočia v zbierkach Múzea mesta Bratislavy
 • KLEINOVÁ, Viera: Autorské sklárske umenie a dizajn v zbierkach SNG
 • CHRASTINA, Štefan: Špecifiká nadobúdania, katalogizovania a starostlivosti a sklo v múzejnej praxi
 • ĎURICOVÁ, Martina: Krehké, a predsa pevné. Sklo v zbierkach Slovenského technického múzea
 • Múzejné zbierky:
 • GLOCKO, Filip: Tri umelecké solitéry zo skla v zbierkovom fonde Stredoslovenského múzea
 • Odborná správa zbierok:
 • ONDREJÁK, Peter: Vplyv uloženia zbierkových predmetov na tvorbu korózie a príklady reštaurovania
 • Informačné zdroje:
 • NOVÝ, Peter - VALEČKOVÁ, Milada: Kulturně-kompetenční centrum pro české sklo a bižuterii
 • LUBUŠKÁ, Lenka: Spolupráca s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
 • JAMRICHOVÁ, Andrea: Múzeá a archeologické nálezy
 • BUDAY, Milan: Ako ďalej v udeľovaní titulu Múzeum roka/Galéria roka a Ceny Andreja Kmeťa?
 • KRÁLIK, Tomáš: Digitalizácia 3D zbierok v podmienkach malého múzea. Poznatky z praxe v Múzeu obchodu Bratislava
 • ZMETÁK, Igor: Čakanie na Africké múzeum a africké zbierky Ivana Melicherčíka a Jiřího Blatu
 • Múzejná komunikácia:
 • BAJANOVÁ, Anna: Poklady z Malých Karpát - Nálezy z vrchov a nížin
 • DÍTE, Tibor: Medzinárodná konferencia Etika a estetika restaurovaní v evropském kontextu
 • Personálie:
 • GABÚROVÁ, Jasna: PhDr. Irena Pišútová, CSc.
 • HASALOVÁ, Eva: Magdaléna Mária Zubercová
 • TURČAN, Vladimír: Profesorka Tatiana Štefanovičová
 • BUGALOVÁ, Edita: Za Petrom Horváthom
 • KLIŽAN, Erik: Za Vladom Havranom
 • HRADSKÁ, Brigita: Spomienka na Romana Bergera
 • Recenzie a anotácie:
 • LUBUŠKA, Lenka:Jakub Jareš, Čeněk Pýcha, Václav Sixta (eds.): Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum v diskuzi
 • ORÁČ, Dušan: D. Lobodová, M. Jahodová: Objekty železiarskej výroby na východnom Slovensku - ABOV, ZEMPLÍN
 • DÍTE, Tibor: E. Machajdíková, R. G. Maretta, J. Pohaničová. Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc
 • DÍTE, Tibor: Peter H. Kunz: Restaurieren von Vorderladerwaffen. Eine detaillierte Anleitung mit Bildern für das Restaurieren von historischen Hand und Faustfeuerwaffen
Múzeum 1/2021
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €