Múzeum 3/2016

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • Marta Čomajová: Knižnica Slovenského národného múzea v Bratislave
  • Anna Peťová: Knižnica Slovenského národného múzea v Martine (minulosť, prítomnosť, budúcnosť)
  • Jana Šuchová: Knižnica Slovenskej národnej galérie v Bratislave
  • Adriana Matejková: Knižnica Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
  • Jana Niederlandová: Z histórie a súčasnosti knižnice Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
  • Monika Šurdová: Knižnica Múzea mesta Bratislavy
  • Jiřina Hlávková: Knižnica Slovenského technického múzea v Košiciach
Múzeum 3/2016
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €