Múzeum 4/2019

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • CHOMOVÁ, Svetlana: Dobrovoľníctvo v kultúre
  • ZUSKINOVÁ, Iveta: Ako sme zakladali občianske združenie pri múzu. Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny
  • MARCINOVÁ, Františka - MIKULÍK, Dalibor: Priatelia hradu Ľubovňa
  • HAĽAMA, Miloslav: Dobrovoľnícka činnosť občianskeho združenia Hradčan v Modrom Kameni
  • STRAKOVÁ, Veronika: Spolupráca SNM - Múzeá Betliar a občianskeho združenia Andoras
  • KADLECOVÁ, Tatiana: Dobrovoľnícke aktivity členov občianskeho združenia Jahodnícke háje na podporu Múzea slovenskej dediny v Martine
  • DEMKO, Maroš: Využívanie programov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Zemplínskom múzeu Michalovce
  • REDAKCIA: Sedem otázok predsedníčke OZ Bratislavské rožky/Pozsonyi Kifli PT
  • ZAHLBRUCKNER, Christa: Dobrovoľníci v rakúskych múzeách
Múzeum 4/2019
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €