Pamiatky a múzeá 1/2015

Obsah

 • Irena Pišútová: Náčrtník Michaela Wirtha a architektúra na habánskej fajanse
 • Richard Drška: Veduty Skalice zo 17. – 19. storočia
 • Zuzana Zvarová – Tomáš Janura: Kaštieľ Eszterházyovcov v Želiezovciach
 • Marta Herucová: Jos. Czauczik pinxit. Sakrálne diela Josepha Czauczika
 • Karol Strelec: Sklenené prisky
 • Vladimír Krupa: Záchrana náhrobníkov z cintorína v Krakovanoch
 • Milan Thurzo: Kamenné zaujímavosti Horského parku v Bratislave
 • Martin Korčok: Pracovný a koncentračný tábor Židov v Seredi
 • Zuzana Francová: Patriotické motívy z rokov 1914 – 1918 na keramike a skle
 • Zlata Troligová: Stollmannovci v banskobystrickom múzeu
 • Zuzana Ludiková – Danica Stojkovičová: Pieta – tabuľová maľba Paula Demoscha
 • Katarína Haberlandová – Petra Kalová: Zimný prístav v Bratislave
Pamiatky a múzeá 1/2015
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €