Pamiatky a múzeá 1/2021

Obsah

 • Archeológia:
 • MAJERČÍKOVÁ, Danka: Lužické pohrebisko v Radoli-Koscelisku
 • KRUPA, Vladimír: Starý Kláštor. Archeologický výskum gotického kostola v Piešťanoch
 • HABERLANDOVÁ, Katarína: Dunajská štvrť v Bratislave. Priestor pre nové modely urbanizmu, architektúry a sociálnej politiky
 • Technické pamiatky:
 • SEMRÁD, Peter: Štôlňa Jozef. Národná kultúrna pamiatka
 • THURZO, Milan - JANČOVIČ, Pavol: Regulácia toku Vydrice na Železnej studničke v minulosti
 • KRIŠTOFOVÁ, Ivica: Ľudová mangľovňa v Brezne
 • Reštaurovanie:
 • KUŠNIEROVÁ, Edita: Hlavný oltár Kostola nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove
 • Kultúrna história:
 • BUDAJ, Michal: Príbeh Rudolfa Fraštackého. Zabudnuté elity slovenského národa
 • Zbierky:
 • KONEČNÝ, Martin: Album dôstojníka cárskej armády Ignacyho Fudakowského
 • Výstava:
 • FURMANIK, Martin: Rusíni na Spiši
 • Zahraničie:
 • SMOLÁRIKOVÁ, Květa: Z pražských egyptologických výstav
 • Rozhovor: Tri otázky Františke Marcinovej, predsedníčke Zväzu múzeí na Slovensku
Pamiatky a múzeá 1/2021
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €