Pamiatky a múzea 2/2013

Štvrťročník v slovenskom jazyku, rozsiahle resumé v nemeckom a anglickom jazyku

Obsah

 • Bibiana Pomfyová – Marián Samuel: Románsky lev z Bíne
 • Mikuláš Čelko – Mária Čelková – Ján Patsch: Kostol sv. Alžbety Durínskej v Banskej Štiavnici
 • Monika Pavelčíková: Rod Zamojský a ľubovnianske panstvo
 • Eva Borecká: Neznámy architekt Emil Brüll
 • Jozef Tihányi: Pálfiovské empírové portréty z Červeného Kameňa
 • Zuzana Francová: Bratislava na akvareloch Eugena Bárkánya a Františka Floriansa
 • Karol Strelec: Unikátne sakrálne sklo
 • Andrej Botek – Róbert Erdélyi – Barbora Vachová: Nálezy zvyškov zaklenutia lode kostola v Kopčanoch
 • Zuzana Zvarová – Tomáš Janura: Kaštieľ v Pruskom
 • Katarína Chmelinová: Navštívenie Panny Márie – maľba z Višňového
 • Michaela Haviarová: Výpravná budova Kúty
 • Jiří Mandl Remorkér: Šturec a projekt lodného múzea
 • Peter Kresánek: Národné kultúrne pamiatky – okres Martin
 • Pavol Valachovič: Dejiny Bratislavy 1
Pamiatky a múzea 2/2013
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €