Pamiatky a múzeá 2/2021

Obsah

 • Archeológia:
 • HUDÁKOVÁ, Mária - REPKA, Dominik: Kelt so zlatými očami. Unikátny nález bronzovej sošky z Jánoviec
 • Kultúrna história:
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana: Lokálne a národné symboly vo výzdobe Mestského divadla v Prešporku
 • Užitkové umenie:
 • PAJER, Lenka: Francúzska móda v Uhorsku v 18. a 19. storočí
 • Príbehy pamiatok:
 • JANOŠÍKOVÁ, Zuzana: Kaštieľ a zvonica v Strážkach
 • JANURA, Tomáš - ZVAROVÁ, Zuzana: Prícestný hostinec v Čachticiach
 • Technické pamiatky:
 • ZACHAROVÁ, Mária: Zaniknuté vodné mlyny v obci Buková
 • Obnova:
 • MASÁR, Ivan: Pradiareň 1900. Konverzia klenotu bratislavskej industriálnej architektúry
 • Reštaurovania:
 • HRADSKÁ, Brigita: Portrét šľachtičnej z Dolnej Krupej
 • Expozícia:
 • BABICOVÁ, Renáta: Expozícia hudobného dedičstva
 • Výstava:
 • NÁDASKÁ, Katarína: Umením a slovom. Kultúrny odkaz premonštrátov z Jasova
 • BUGALOVÁ, Edita: Poklady strednej Európy v kaštieli v Dolnej Krupej
 • Zahraničie:
 • STEHLÍK, Michal: Parlament a parlamentarizmus
 • Rozhovor: Tri otázky Radoslavovi Ragačovi, dočasne vymenovanému riaditeľovi Pamiatkové úradu Slovenskej republiky
Pamiatky a múzeá 2/2021
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €